Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony tj do 26.05.2025 r. z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym nieruchomość - działkę zabudowaną nr 341 km. 1 obręb Lubienia o pow. 0,2000 ha (zabudowana budynkiem produkcyjnym, usługowym, gospodarczym dla rolnictwa o pow. użytkowej 37,77 m²), wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/726/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (73,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/726/2022 - Wykaz nieruchomości (90,09KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/726/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (723,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/726/2022 - Wykaz nieruchomości (839,25KB)

Wróć na początek strony