Usprawnienia w odbiorze odpadów komunalnych

Informujemy, że firma Remondis Opole Sp. z o.o. zamierza dokonać usprawnienia w odbiorze odpadów komunalnych, gromadzonych na terenie gminy Popielów. Planuje wprowadzić pojazd z systemem załadunku bocznego tzw. sidepress.

Sidepress to nowoczesna technologia wywozu, pozwalająca na szybki, bezpieczny i ekologiczny odbiór odpadów, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna.

Oprócz kierowcy pojazdu będzie również ładowacz, który poprawi ewentualne złe ustawienie pojemnika, a także zabierze dostawki w workach. Z boku pojazdu wysuwany jest wysięgnik, którego odpowiednie elementy chwytające unoszą pojemnik i następuje jego opróżnienie do bocznego zsypu. Test systemu na terenie gminy Popielów rozpocznie się od odbioru odpadów zmieszanych w dniu 19.09.2022 r., dlatego prosimy mieszkańców o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami:

  • Pojemniki powinny stać bezpośrednio na skraju jezdni, koło krawężnika,
  • Równolegle do jezdni, przodem w kierunku środka drogi,
  • Na płaskim podłożu,
  • Pomiędzy pojemnikami i jezdnią nie mogą znajdować się żadne przeszkody typu: drzewa, słupki, przewody, samochody.

Jeżeli pojemniki nie będą ustawione zgodnie z zaleceniami powyżej, elementy chwytające podnośnika (widły) nie będą mogły być sprawnie i szybko wsunięte pod kołnierz z przodu pojemnika i uniesienie go nie będzie możliwe.

Prosimy o ustawianie pojemników zgodnie z powyższymi wskazówkami, co wpłynie na szybszą obsługę nieruchomości zamieszkałych, bezpieczeństwo i precyzję działania oraz ograniczenie spalin i hałasu.

Odpady odbierane przez pojazd z systemem załadunku bocznego do końca roku 2022:

- odpady zmieszane (cała gmina)
- bioodpady (Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Kaniów – od 30.09.2022 r.).

Remondis, Instrukcja jak ustawić pojemnik.
Pojemniki powinny stać bezpośrednio na skraju jezdni, koło krawężnika,
Równolegle do jezdni, przodem w kierunku środka drogi,
Na płaskim podłożu,
Pomiędzy pojemnikami i jezdnią nie mogą znajdować się żadne przeszkody typu: drzewa, słupki, przewody, samochody.
Do godziny 6 w dniu planowanego wywozu

Wróć na początek strony