„Kuchnia ponad granicami” wielokulturowa kuchnia pogranicza polsko-czeskiego.

W sierpniu 2022 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Kuchnia ponad granicami” wielokulturowa kuchnia pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów kulinarnych, zarówno w Polsce jak i w Czechach.  Jednym z wydarzeń była organizacja festynu rekreacyjnego, który otwierał sezon na kąpielisku w Nowych Siołkowicach.

A także w tym roku bawiliśmy się na kąpielisku w nowych Siołkowicach na imprezie podczas otwarcia lata.

Końcowym efektem projektu jest publikacja - książki kucharskiej pn. „Od Pieroga do Prażonki” z potrawami pogranicza polsko-czeskiego oraz kalendarza ściennego ”4 pory roku w kuchni” zawierającego prace plastyczne dzieci z Polski i z Czech.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Zdjęcie książki kucharskiej wydanej w ramach projektu projektu pn. „Kuchnia ponad granicami” wielokulturowa kuchnia pogranicza polsko-czeskiego.

Zdjęcie kalendarza wydanego w ramach projektu projektu pn. „Kuchnia ponad granicami” wielokulturowa kuchnia pogranicza polsko-czeskiego.

Logotyp Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czechy Polska

Wróć na początek strony