Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

W dniu wczorajszym Gmina Popielów we współpracy ze @stobrawskipark karjobrazowy zorganizowała piknik ekologiczny, który odbył się w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”.

Podczas wydarzenia odbyły się ciekawe prelekcje i warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Parku. Dzieci uczestniczyły również w grze terenowej, po zakończeniu której otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

W przygotowanych namiotach odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których każdy mógł samodzielnie wykonać ciekawą pracę.

Pogodny i słoneczny dzień sprzyjał wesołym zabawom prowadzonym przez animatora.

W wydarzeniu udział wzięli również seniorzy z gminy Popielów oraz z gmin partnerskich uczestniczących w projekcie. Seniorzy po wysłuchaniu prelekcji edukacyjnej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz w spotkaniu integracyjnym

Dziękujemy dyrekcji @parkkrajobrazowy za możliwość skorzystania z bogatej oferty Parku, a pracownikom za wspaniale przygotowane zajęcia edukacyjne i warsztatowe.

Dziękujemy @gbpzspopielow oraz @scktir za przygotowanie ciekawych stoisk warsztatowych.

Dziękujemy naszym partnerom za pomoc w organizacje wydarzenia @gminapokoj,@gmina murów, @gminalubniany

Dziękujemy Szkołom Podstawowym i Seniorom z gminy Popielów, Murów, Pokój i Łubniany za uczestnictwo we wczorajszym wydarzeniu.

Projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja,  rozpoznanie i ochrona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wróć na początek strony