"Dostępny Popielów"

U góry plakatu znajduje się logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój (na niebieskim tle znajdują się trzy gwiazdki w kolorze białym, żółtym i czerwonym) obok znajduję się flaga biało-czerwona Rzeczpospolitej Polski oraz flaga Unii Europejskiej (na niebieskim tle znajduję się 12 gwiazdek w kolorze żółtym). Tekst: Dostępny samorząd- granty, Gmina Popielów realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Popielów”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na środku plakatu znajdują się 4 strzały w kolorze niebieskim. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Popielów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej. Wartość grantu: 100 000 PLN
Na dole plakatu znajduję się logo Państwowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tulipan czerwonego koloru z zieloną łodygą oraz Herb Gminy Popielów- Herb podzielony jest na trzy części. W centralnym punkcie na tle pasma gruntu rolnego - koloru zielonego oraz błękitu horyzont umieszczony jest pług. W górnej części herbu znajduje się skośna kratka naprzemian koloru żółtego i niebieskiego z zawieszonym krzyżem chrześcijańskim. Dolna część herbu to fragment muru z czerwonej cegły, na którym widnieje rok 1286 - rok pierwszego zapisu o Popielowie oraz biały gołąb w locie oraz napis Gmina Popielów Tutaj mieszka się dobrze!

Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępny Popielów” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt Dostępny Popielów zakłada poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Popielów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Gminy.

W ramach grantu zaplanowano dostosowania w postaci m.in.:

- oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego,
- systemu przywołującego do WC,
- dodatkowych poręczy przy schodach wewnętrznych,
- dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami w UG,
- stworzenia dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz migracją treści,
- pętli indukcyjnej – stanowiskowej, ramek do podpisów oraz lup optycznych.

Wróć na początek strony