Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (314,00KB) (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (579,09KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (300,55KB) (skan)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (578,80KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO (735,58KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Do pobrania:

Wzór oferty

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Indywidualna karta oceny oferty

skan:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (182,18KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (637,98KB)

Zarządzenie:

Zarządzenie Nr 0050/769/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Wróć na początek strony