Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów - Kabachy

PROW-2014-2020.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów - Kabachy”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu:

3 615 620,56 zł

Wartość dofinansowania:

3 008 223,00 zł

Realizacja projektu:

 2022 - 2025 r.

Cel realizacji projektu:

Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Popielów poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 5,917 km wraz z 30 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej o długości 2,040 km.

 

Wróć na początek strony