Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siołkowicach – zestaw do zabawy z wodą

PROW 2014-2020_1.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji

„Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siołkowicach – zestaw do zabawy z wodą”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

109 149,60 zł

Wartość dofinansowania:

69 451 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2022 - 2023 r.

Cel realizacji projektu:

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań poprzez budowę wodnego placu zabaw

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Nad zbiornikiem wodnym kąpieliska w Nowych Siołkowicach powstanie wodny plac zabaw składający się z zestawu do zabawy z wodą, gdzie woda pompowana ze zbiornika przedostawać się będzie kaskadowo z poziomu najwyższego do najniższego i poprzez system rynien wyposażonych w uchylną zastawkę i ruchomy lejek spływać będzie do misy i stołu wodnego, na którym dzieci i młodzież mogą bawić się wodą i piaskiem.  Ponadto operacja przewiduje również montaż ławek, umożliwiających spotkania i integrację lokalnej społeczności oraz dokonanie nasadzeń drzew.
Wróć na początek strony