2010.09.01 - ROZPOCZĘCIE POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO

plakat2.jpeg     Urząd Gminy w Popielowie informuje, iż w okresie od 1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00  przeprowadzany jest  Powszechny Spis Rolny (PSR 2010).
Począwszy od 8 września 2010 na terenie Gminy Popielów w celu przeprowadzenia ankiety  statystycznej pracować będzie 4 rachmistrzów spisowych.  

     PSR 2010 zostanie przeprowadzony w celu dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010; wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne); aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

     PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Udzielenie odpowiedzi na spisowe pytania ankietowe jest obowiązkowe

PSR 2010 będzie przeprowadzony według następujących metod:

1. samospis internetowy (1 - 7 września br.), polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
2. wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym - CATI,
3. wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held (8 września - 31 października br.).

PDFUlotka_samospis_2.pdf (384,95KB)

PDFulotka spis rolny2.pdf (1,11MB)

Szczegółowa informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 

Wróć na początek strony