AKCJA SPRZĄTANIA SWIATA NA TERENIE GMINY POPIELÓWW piątek 17 września b.r. na terenie Gminy Popielów odbędzie się proekologiczna akcja „Sprzątanie świata”. Gmina, jak co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję porządkowania ziemi. Tegoroczne „Sprzątanie świata” odbędzie się pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

W Polsce akcją Clean Up The World, organizowaną w tym samym czasie na całej kuli ziemskiej, kieruje Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorem w Gminie Popielów jest Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. W porozumieniu z dyrekcjami szkół wyznaczono tereny do uprzątnięcia: okolice szkół, cmentarzy parafialnych, przystanków autobusowych, a także głównych ulic poszczególnych miejscowości. Dla uczestników akcji przygotowano 750 sztuk worków do gromadzenia odpadów oraz 1500 sztuk rękawic ochronnych. Ponadto firmy Remondis i Elkom włączyły się do akcji poprzez przekazanie po około 60 zestawów do selektywnego zbierania odpadów, czyli worki na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne. Do terenu objętego sprzątaniem została wyznaczona firma wywozowa – Remondis Opole Sp. z o.o., która nieodpłatnie przewiezie zebrane śmieci do sortowni odpadów oraz na miejskie składowisko w Opolu.
    
W akcji "Sprzątanie świata - 2010" bierze udział przede wszystkim młodzież szkolna oraz dzieci - chęć udziału zgłosiły wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Popielów.

Kontakt w sprawie:
Urząd Gminy w Popielowie
Referat Inwestycji Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 42-75-850

Wróć na początek strony