2010.09.16 - UWAGA ROLNICY!!!

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan           w  2010 r.(Dz. U. Nr 132, poz. 889) informujemy rodziny rolnicze o możliwości składania wniosków do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy o wypłatę jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:

  •  4 000 zł* dla gospodarstw rolnych powyżej 5 ha użytków rolnych,
  •  2 000 zł* dla gospodarstw rolnych do 5 ha użytków rolnych.

POMOC UDZIELANA BĘDZIE RODZINOM ROLNICZYM JEŻELI:

  •     co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników,
  •     szkody spowodowane przez powódź zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę,
  •     szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym.

WNIOSKI NALEŻY SKLADAĆ DO
30 WRZEŚNIA 2010


* Pomoc dla rodzin rolniczych pomniejsza się o 50% jeżeli przed powstaniem tych szkód nie została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny

DOCWzór wniosku do GOPSu.doc (39,50KB)

Wróć na początek strony