2010.09.30 - KONFERENCJA PROMOCYJNA

LGD - Stobrawski szlak - loga.jpeg

Konferencja promocyjna
w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i aktywizacji mieszkańców wymiana dobrych praktyk na obszarze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Celem Konferencji jest: 

  • poszerzenie wiedzy mieszkańcom i mieszkankom obszaru w zakresie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stobrawski Zielony Szlak na lata 2008-2013 w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • pobudzenie aktywności i motywacji do korzystania ze środków w ramach Osi IV LEADER na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.
     

Harmonogram Konferencji

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Data    Miejsce    Dla Gmin    Osoba prowadząca

30.09.2010

godz: 10:00

Popielów
Ul. Opolska  13
46- 090 Popielów
Popielów
Lubsza
Murów
Łubniany
Pan  
mgr inż. Mieczysław
Duraj

 

 

Wróć na początek strony