2010.09.20 - PRZEDSTAWICIELE GMINY POPIELÓW NA XI KONGRESIE GMINY WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IMG_2694-800.jpeg


W dniach od 20 do 21 września 2010 roku delegacja gminy Popielow, w składzie: Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Kupczyk, Skarbnik Gminy Pani Joanna Rudnik oraz Sekretarz Gminy Pani Ilona Lenart wzięła udział w XI Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, który odbywał się w Warszawie.  IMG_2733-800.jpeg Kongres został zorganizowany  przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  i odbywał się pod hasłem „NIC O NAS BEZ NAS”. Stanowi on wyjątkową okazję do tego aby przedstawiciele gmin wiejskich mogli zgłosić swe problemy bezpośrednio przedstawicielom Rządu, Sejmu i Senatu. W tym roku uczestników Kongresu zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisław Komorowski.

  W pierwszym dniu Kongresu odbyła się debata o finansach gmin i oczekiwanych przez samorządy zmianach legislacyjnych. Omówione zostały konsekwencje przyjętej w 2009 roku ustawy o finansach publicznych, problemy związane z finansowaniem zadań bieżących oraz zarządzaniem długiem publicznym, a także prognozy finansowania inwestycji gminnych z funduszy europejskich w latach 2014-2020.  W trakcie debaty poruszone zostały propozycje zmian legislacyjnych w obszarach oświaty, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i pomocy społecznej. IMG_2730-800.jpeg

    W drugim dniu Kongresu zebrane opinie i rekomendacje zostały przedstawione Prezydentowi RP oraz przedstawicielom Rządu. Kongres Gmin Wiejskich RP stanowi ważny głos w dyskusji na temat zadań realizowanych przez samorządy oraz oczekiwanych zmian prawnych w tym zakresie.
 

Wróć na początek strony