Wręczenie komputerów w ramach projektu grantowego

W ostatnich dniach grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popielów odbyło się wręczenie komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

W ramach projektu zakupiono 143 laptopy wraz z zestawem akcesoriów. Łącznie wydatkowano kwotę 357 499,95 zł.

Uprawnionymi do odbioru sprzętu  byli uczniowie, których krewni pracowali w PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało PPGR.

Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR-ów.

 

Granty PGR, Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

W ostatnich dniach grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popielów odbyło się wręczenie komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.
W ramach projektu zakupiono 143 laptopy wraz z zestawem akcesoriów. Łącznie wydatkowano kwotę 357 499,95 zł.
Uprawnionymi do odbioru sprzętu  byli uczniowie, których krewni pracowali w PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało PPGR.
Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR-ów.

Wróć na początek strony