Konsultacje projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku

Aglomerację Opolską tworzy miasto Opole i 20 otaczających ją gmin, które wraz z Powiatem Opolskim i Krapkowickim twarzą Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Grafika informujące o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku. Od stycznia do 6 lutego 2023r. Szczegóły: www.aglomeracja-opolska.pl

Celem partnerstwa jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji Opolskiej, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin i powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zgłoszenia uwag w terminie do 6 lutego 2023 roku.

Projekt dokumentu wraz załącznikami i formularzem uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

 

Wróć na początek strony