2010.09.05 - OGŁOSZENIE PUBLICZNE

   Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa "Razem" z siedzibą w Popielowie, ul. Piastowska 26d w dniu 5.09.2010r. przeprowadziło na podstawie zezwolenia nr SO.5022-4/2010 wydanego przez Wójta Gminy Popielów z dnia 02.09.2010r. zbiórkę publiczną na terenie boiska sportowego w Popielowie w trakcie trwania dożynek.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 3915,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćser piętnaście złotych). Zebrana kwota przeznaczona zostanie na prace związane z przygotowaniem placu zabaw w Popielowie.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Popielów za czynne wsparcie naszego Stowarzyszenia.

 

Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Popielowa "RAZEM"
Sabina Szwaja

Wróć na początek strony