PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - KONSULTACJE

   Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011 r. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrad uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2011 r.

    Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 25 października br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: radagminy@popielow.pl
Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny,  Popielów , Opolska 13 pok. nr 25, tel. 77 4275-826

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na 2011.pdf (304,55KB)

Wróć na początek strony