2010.10.17 - UROCZYSTY JUBILEUSZ - SCHALKOWITZER HEIMATMELODIE


IMG_2874-800.jpeg

    W dniu 17 października 2010 roku jubileusz 20 lecia swojego powstania świętował zespół folklorystyczny „Schalkowitzer Heimatmelodie”. Zespół działa przy TSKN Na Śląsku Opolskim Koło w Starych Siołkowicach i od wielu lat uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach i spotkaniach odbywających się na terenie Gminy Popielów. Niewątpliwie duszą całego zespołu jest Pani Christa Richter, która od wielu lat z wielką energią i zaangażowaniem organizuje próby i występy.


IMG_2866-800.jpeg Uroczystość jubileuszu 20 lecia „Schalkowitzer Heimatmelodie” swoją obecnością uświetnili Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla, Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński, Zastępca Wójta Gminy Pani Marieta Kupka, Przewodniczący Rady Gminy Popielów Pan Jerzy Kupczyk, a także Radna Powiatu Opolskiego Pani Sybilla Stelmach. Z gratulacjami przybyli również przedstawiciele innych zespołów folklorystycznych działających na terenie Gminy Popielów, takich jak Siołkowiczanki, Lira i Mazelunki.

Życzymy wszystkim członkom zespołu  „Schalkowitzer Heimatmelodie” wszelkiej pomyślności, sukcesów  i kolejnych wielu lat wspólnych występów.

Wróć na początek strony