Rekreacja i turystyka ponad granicami

Logo ,,Kuchnia Ponad Granicami"
- Przekraczamy granice 2014-2020 ( Biały znak ,,CZ" na niebieskim tle i biały znak ,,PL" na pomarańczowym tle)
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( Żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Projekt „Rekreacja i turystyka ponad granicami“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

W okresie od stycznia 2023 do kwietnia 2023  Gmina Popielów wraz z partnerem z Republiki Czeskiej – MAS Šternbersko o.p.s. realizuje projekt pod nazwą „Rekreacja i turystyka ponad granicami”.

W projekcie odbędą się 3 działania (kulturalne., turystyczne i rekreacyjne) w ramach których przedstawione zostaną atrakcje turystyczno-rekreacyjne gminy Popielów oraz partnera czeskiego wynikające z różnorodności kulturowej i położenia geograficznego. Celem projektu jest zwiększenie współpracy na pograniczu polsko-czeskim w ramach wspólnego promowania lokalnych atrakcji oraz wzmocnienie integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu:  9 824,60 EUR

Wartość dofinansowania:

8 350,91 EUR  (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 491,23 EUR (5% Budżet Państwa)

982,46 EUR (10% wkład własny)

Wróć na początek strony