Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy - XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza

XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

i zaprasza do udziału w nim uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Plakat promujący XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na Wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy".
Plakat przedstawia grafikę z dziewczynka malującą obraz. U góry logotypy KRUS i partnera Vision Zero. Na dole plakaru Logotypy organizatorów i partnerów: kolejno od lewej. KRUS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy oraz partner strategiczny AGRO Ubezpieczenia.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie    A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Prace konkursowe zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych wypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

Termin nadsyłania prac do jednostki KRUS upływa 31 marca 2023 r.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie: www.krus.gov.pl

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. Dotychczas dzieci otrzymywały: sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, gry, artykuły prewencyjne i zwiększające bezpieczeństwo.

Prace dzieci z powiatu opolskiego prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole.

Tel. 774667932, 774667929

Wróć na początek strony