Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko – ORLIK 2012 w Popielowie

Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko – ORLIK 2012 w Popielowie”.

Całkowita wartość zadania wynosi 652 000,00 zł, a wartość przyznanego dofinasowania to połowa tej kwoty czyli 326 000,00 złotych.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2023 roku.

Dzięki modernizacji kompleksu sportowego będziemy mieli jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

boisko ORLIK

Wróć na początek strony