Podmioty odbierające odpady komunalne

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy jest przedsiębiorstwo Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Popielów, z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych:

  1. ELKOM Sp. z o.o., 45-920 Opole, ul. Norweska 11
  2. Remondis Opole Sp z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
  3. Strach i Synowie Sp. o.o., ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
  4. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 m 94, 42-224 Częstochowa
  5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalik Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1a, 50- 518 Wrocław
  6. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
  7. A.S.A.EKO Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
  8. PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup
  9. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „WIRGA” Andrzej Wirga, ul. 1 Maja 7, 49-305 Brzeg
  10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
Wróć na początek strony