Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Firma odbierająca odpady: Remondis Opole Sp. z o. o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Popielów:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Piastowska 50 Stare Siołkowic

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest sprzed posesji zgodnie z harmonogramem zbiórek akcyjnych (wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych).

Wróć na początek strony