Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane były do Centrum Zagospodarowania Odpadów (Zakład Komunalny Opole Sp. z o.o.)  ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – Instalacja Komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne - Kompostownia przy Instalacji Komunalnej w Opolu.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu, Miejskie składowisko odpadów w Opolu Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.

Wróć na początek strony