Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Mieszkańcy Gminy Popielów od 2022 r. mają możliwość bezpłatnego dostarczania zebranych selektywnie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starych Siołkowicach przy ul. Piastowskiej 50 (obok oczyszczalni ścieków).

 Do PSZOK można dostarczać następujące odpady:

- tekstylia – stare ubrania, szkło, AGD, RTV, odpady wielkogabarytowe,
- papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, złom,
- tworzywa sztuczne – folie, donice, baniaki, butelki,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
- odpady budowlane – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego została złożona deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg cennika),
- odpadowa papa, opony, materiały izolacyjne –wełna, styropian,
- bioodpady – trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb,
- żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory,
- przeterminowane leki.

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

- odpadów zmieszanych, eternitu, odpadów PCV i PLEXY,
- części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp,
- odpadów po kiszonkach, odpadów w cieknących opakowaniach,
- innych nietypowych odpadów (np. plastikowe zabawki z metalowymi częściami),
- odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czynny jest w:

poniedziałki 9:00 - 17:00
środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 12:00

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8:00 - 12:00

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli deklarację po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

REGULAMIN PSZOK W STARYCH SIOŁKOWICACH

ZMIANA DO REGULAMINU PSZOK

Wróć na początek strony