Osiągnięte poziomy recyklingu

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Obecnie gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za tok 2035 i za każdy kolejny rok.

 

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metale, tworzywa sztuczne, szkła oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne [%]
Rok 2021
Wymagany poziom 20
Osiągnięty poziom przez gminę Popielów 14,64

 

 

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych [%]
Rok 2021
Osiągnięty poziom przez gminę Popielów 50,34

 

Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]
Rok 2021
Osiągnięty poziom przez gminę Popielów 3,10
   

 

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]
Rok 2021
Osiągnięty poziom przez gminę Popielów 12,08
   

 

Osiągnięte poziomy przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości [%]
Rok 2022
Wymagany do osiągnięcia poziom 25
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno 22,37
Remondis Opole Sp z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole 5,59
ELKOM Sp. z o.o., 45-920 Opole, ul. Norweska 11 26,42
PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup 0


 

Wróć na początek strony