Informacja dla hodowców drobiu - uchylenie strefy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu opolskiego i miasta Opole w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu opolskiego i Miasta Opole w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gmin Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa i Miasta Opole w ich granicach administracyjnych.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PDFROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU z dnia 3 marca 2023 r. (1,94MB)

Wróć na początek strony