Apel do Mieszkańców

grafika - stop pożarom traw

W związku z pojawiającymi się przypadkami wypalania traw na terenie naszej Gminy przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), w której wskazano, co następuje:

  • Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • Art. 130a: „Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.”

Pamiętajmy, że wypalanie traw naraża bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i naszych posesji.

 

Wróć na początek strony