PODPISANIE UMOWY NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA GIMNAZJALISTÓW


Kapitał Ludzki-150.jpeg                                                      EFS-150.jpeg

    W dniu 11 października b.r. Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Opolskiego na rzecz realizacji Projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2010/2011 przewidziano kwotę 55 770 zł.

Wróć na początek strony