Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w 2023 r.

21 kwietnia została podpisana umowa na realizację w 2023 r. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej projektów wybranych przez mieszkańców 4 sołectw:

- Kurznie - Budowa drewnianej wiaty

- Popielowska Kolonia - Zakup kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem

- Stare Siołkowice - Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny

- Stobrawa - Zakup i montaż urządzeń Street Workout

 

Wróć na początek strony