Poznajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi

Informujemy, że niebawem rozpoczną się działania związane z realizacją operacji pn. „Poznajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi”   realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach działań zaplanowano szereg warsztatów, inwentaryzacje przyrodnicze oraz opracowanie koncepcji Ogrodu Wiejskiego w miejscowościach Stobrawa i Ciepielowice. Zwieńczeniem działań będzie spotkanie podsumowujące, które odbędzie się w wyznaczonym miejscu w gminie Popielów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 663 516 355.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                      na lata 2014 – 2020,Plan operacyjny na lata 2022 – 2023, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.
                        „Poznajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi”                                                   
Miejsce realizacji operacji: Wieś Stobrawa i Wieś Ciepielowice w województwie opolskim  Termin realizacji operacji: 01.04.2023 – 1.10.2023                                     

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 32 300,00 zł.                                                                                             

Zakres operacji: - przeprowadzenie 2 warsztatów, połączonych z wykładani na temat: 1. Rola i znaczenie tradycyjnej przyrody wiejskiej
2. Sady i ogrody wiejskie - przeprowadzenie dwóch inwentaryzacji przyrodniczych, - opracowanie dwóch koncepcji utworzenia Ogrodów Wiejskich

Priorytet 4:   Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Działanie 6:  Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami   uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
Efekty:   1. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami opolskich wsi, zaangażowanych w ochronę lokalnej przyrody a środowiskiem naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów wiejskich oraz przeprowadzenia dwóch inwentaryzacji przyrodniczej i opracowania dwóch koncepcji Ogrodu Wiejskiego. 2. Wzrost świadomości 110 uczestników operacji na temat ochrony, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych wsi. Znaczenia ekosystemów i bioróżnorodności dla przyrody, rolnictwa i człowieka.  
Cel operacji:  Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa polskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi. 
Operacja realizowana przez Partnera KSOW – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa i dodatkowego Partnera KSOW – Gminę Popielów.

 

Wróć na początek strony