PIERWSZA SESJA RADY GMINY W POPIELOWIE

IMG_3103-800.jpeg IMG_3120-800.jpeg

    W dniu 2 grudnia 2010 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Popielów, podczas której nowowybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie o następującej treści „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.IMG_3113-800.jpeg

 

   Przewodniczącym Rady Gminy Popielów nowej kadencji został Jerzy Kupczyk, a wiceprzewodniczącym Rady Gminy Popielów Stanisław Górka.

  

 

Ponadto ustalony został skład Komisji Rewizyjnej:

            Leopold Jarynowski został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
            Członkami Komisji Rewizyjnej są

            Krzysztof Beck
            Alicja Gieża
            Gerard Kilian
            Krystyna Uryn.

W trakcie sesji Wójt Gminy Dionizy Duszyński przedstawił informację o stanie Gminy Popielów oraz realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych, a Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej omówiła wyniki wyborów, które miały miejsce 21.11.2011r. Każdy z Radnych otrzymał zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Radnego Gminy Popielów.

 

Wróć na początek strony