Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siołkowicach

Logotyp budowa budynku edukacji rybackiej.
Z lewej strony znajduje się jasnobrązowy statek, a pod nim turkusowa ryba . Obok jest napis rybactwo i morze. Po prawej stronie jest flaga Unii Europejskiej-  europejski fundusz morski i rybacki ( żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Tytuł projektu

„Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siołkowicach”

Beneficjent

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

Program

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Całkowita wartość projektu 

229 952,31 

Wartość dofinansowania 

104 608,00 
Okres realizacji projektu 2023r.
Cel realizacji projektu

Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę miejsc postojowych przy kąpielisku

Efekty rzeczowe realizacji projektu

Zakres operacji obejmuje budowę przy kąpielisku w Nowych Siołkowicach  parkingów dla samochodów osobowych składającego się z czterech ciągów postojowych po 10 stanowisk każde, w tym 4 miejsca, po jednym w każdym ciągu, dla samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej. Ciągi postojowe oddzielone będą od siebie drogą dojazdową do kąpieliska oraz terenami zielonymi. Materiałem użytym do budowy miejsc postojowych będzie kostka granitowa surowociosona o grubości ok. 18 cm położona na warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Kostka granitowa wykorzystana do budowy stanowi materiał z odzysku z przebudowy drogi. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zabudowane będą kostką betonową bezfazową grubości 8 cm. Między wydzielonymi ciągami postojowymi zaplanowano teren zielony, dodatkowo zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej ogrodzenie z siatki oraz zwartą zieleń izolacyjną (mieszanka roślin typu bluszcz i wiciokrzew) w celu zminimalizowania ewentualnych  właściwości akustycznych parkingu. Miejsca postojowe służyć będą do użytku mieszkańcom oraz turystom. Oferowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna.

 

 

Wróć na początek strony