Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów”

dofinansowany ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów

Kwota dofinansowania

4 983 300,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

 5 537 000,00 zł

Opis zadania

Zadanie obejmuje budowę i zagospodarowanie terenu wokół, dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Nowe Siołkowice i Kuźnica Katowska oraz modernizację budynku Domu Kultury w Popielowie polegającą m.in. na: przebudowie sali głównej wraz z zapleczem scenicznym (aranżacja sali, oświetlenie, nagłośnienie), likwidacji barier architektonicznych (winda zewnętrzna wraz z przebudową układu komunikacyjnego), przebudowie szatni, sanitariatów, strefy wejściowej, piętra i poddasza.

Okres realizacji zadania

2022 - 2023

Wróć na początek strony