Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach”

dofinansowany ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

Kwota dofinansowania

9 357 500,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

 22 976 400,00 zł

Opis zadania

W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu w Starych Siołkowicach zapewniając kompleksowe oczyszczanie dopływającej ilości ścieków. Zadanie ma na celu zwiększenie wydajności oczyszczalni z Q=600 m3/d do Qśrd=1200 m3/d i Qmaxd=1460 m3/d, oraz modernizację mająca na celu wymianę zamortyzowanych obiektów i urządzeń oczyszczających ścieki. 
Zakres prac obejmować będzie m.in. budowę:  
- drugiego reaktora biologicznego o przepustowości Q=600 m3/d,
- nowego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 300 m3 - w związku z podwojeniem ścieków, 
- nowego osadnika wtórnego oraz komory tlenowej stabilizacji osadu i modernizację istniejących elementów oczyszczalni, 
- montaż paneli fotowoltaicznych, 
- zakup wyposażenia ruchomego. 
Projekt zakłada bardzo szeroki zakres rzeczowy i oprócz rozbudowy i pełnej automatyzacji ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, planowany jest także zakup wyposażenia ruchomego obiektu w celu sprawnej gospodarki osadowej, montaż paneli fotowoltaicznych i montaż ekologicznego źródła ciepła. 
Przedmiotowy zakres pozwoli na bezpieczne i funkcjonalne użytkowanie oczyszczalni ścieków, pozytywnie wpłynie na jakość wód powierzchniowych, a wykonane prace zapobiegną nieoczekiwanym zrzutom nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, którym jest rzeka Brynica.

Okres realizacji zadania

2023 - 2025

Wróć na początek strony