II OBRADY SESJI RADY GMINY

PC091751-800.jpeg Na II obradach  Sesji  Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2010 roku  wójt elekt  Pan Dionizy Duszyński złożył uroczyste ślubowanie,  które rozpoczęło Jego  V  kadencję na stanowisku Wójta Gminy Popielów
Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści:
,,Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.’’
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował  Wójtowi Gminy i wręczył starodruk ślubowania życząc by był on symbolem władzy w Gminie Popielów  kadencji 2010-2014
Ponadto na obradach  podjęto uchwały: w sprawie powołania składów osobowych dwóch pozostałych  Komisji Rady Gminy  a także  udzielenia poręczenia   Lokalnej Grupie Działania Stobrawski Zielony Szlak.
Rada Gminy  ustaliła również wynagrodzenie Wójtowi Gminy.

PC091750-800.jpeg PC091749-800.jpeg PC091752-800.jpeg

Wróć na początek strony