Debata nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok

Informujemy, że na dzień 27 czerwca 2023 r. została zwołana Sesja Rady Gminy Popielów, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za rok 2022.

Raport obejmuje realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał i inne informacje.

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy w liczbie do 15 osób.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie debaty zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana jest Sesja Rady Gminy, tj. do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 17:00.

Mieszkańcy zabierają głos w dyskusji w kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy.

Szczegóły na stronie:  RAPORT O STANIE GMINY

 

Wróć na początek strony