Laptopy otrzymane w ramach grantu PPGR - obowiązek dostarczenia oświadczenia

Logotypy projektu Cyfrowa gmina – wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Od lewej: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dotyczy osób, które otrzymały laptopy w ramach projektu grantowego  „Cyfrowa gmina – wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (§ 5 Umowy darowizny) prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Popielowie do dnia 30.06.2023 r.

Ze względu na obowiązujące w projekcie logotypy, prosimy o wydruk oświadczenia w wersji kolorowej, w przypadku braku takiej możliwości przedmiotowe druki są dostępne w sekretariacie UG w Popielowie.

W przypadku pytań, informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie, tel. 77 427 58 30.

DOCXOświadczenie - załącznik do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (61,89KB)
PDFOświadczenie - załącznik do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (162,59KB)
 

Wróć na początek strony