RADA GMINY POPIELÓW SPOTKAŁA SIĘ NA III JUŻ W NOWEJ KADENCJI SESJI


     W dniu 30 grudnia 2010 roku odbyła się sesja Rady Gminy , na której radni m.in. podjęli uchwały w zakresie: zmian w budżecie gminy , zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno reumatologicznych z siedzibą w Kup
Radni przyjęli także plan pracy Rady Gminy  na 2011 rok, a złożona informacja  przez Wójta Gminy nt. projektu budżetu na rok 2011 pozwoliła radnym na zgłębienie  wiedzy o dochodach, wydatkach i zadaniach planowanych na 2011 rok.
Dyskusja nad dokumentem tak  istotnym dla mieszkańców gminy odbędzie się  jeszcze w komisjach, a  w styczniu   trafi na sesję Rady Gminy .

Wróć na początek strony