PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARŁOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ 9

znak_PROGRAM_REGIONALNY(2).jpeg UE+EFRR_L-kolor(2).gif

IMG_3771-800.jpeg     W dniu 29 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą, Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Tomaszem Kostusiem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy szkole Podstawowej w Karłowicach wraz  z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9” w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

IMG_3773-800.jpeg     Całkowita wartość inwestycji wynosi 6 238 586,71 zł z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 499 634,96 zł, co stanowi 56,19 % wydatków kwalifikowanych.

     Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie obiektów znajdujących się na obszarze zdegradowanym poprzez wybudowanie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz  zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej. Planowana inwestycja będzie obejmowała również zespół boisk składających się z boiska do piłki ręcznej, koszykówki, dwóch boisk do siatkówki oraz 100 metrowej 4-torowej bieżni, a także skoczni do skoków w dal i wzwyż z zeskocznią piaskową, w efekcie czego obszar ten zostanie przystosowany do pełnienia funkcji społeczno –kulturowo – szkoleniowo – edukacyjnych.

Wróć na początek strony