Dodatek dla sołtysów

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2023 r. ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, informujemy, że osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat) oraz osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) mogą wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury.

Dodatek będzie wypłacany na wniosek osoby uprawnionej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie Wójta Gminy potwierdzające okres pełnienia funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Więcej informacji na stronie KRUS pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/ 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa:

DOCXWniosek o wydanie Zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa w Gminie Popielów (20,75KB)

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000107301.pdf

Wzory wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe w formie do wypełnienia komputerowo:

Oświadczenie (wersja do druku):
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2023/Soltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf 

Wniosek do KRUS (wersja do druku):
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2023/Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_z_tytulu_pelnienia_funkcji_soltysa.pdf

Oświadczenie i wniosek do KRUS w wersji do wypełnienia komputerowo można pobrać ze strony:
https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/swiadczenia/

Wróć na początek strony