Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze Natura 2000

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Budownictwo i gospodarka komunalna

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze Natura 2000
może wystąpić każda osoba zainteresowana położeniem działki.

Czas realizacji

7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu na obszarze Natura 2000 zawierający informację o numerach ewidencyjnych działek, dla których ma być wydane zaświadczenie. We wniosku należy określić cel w jakim zaświadczenie ma zostać wydane.

Opłaty

17 zł

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego

Druki do pobrania

PDFWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP.pdf (246,12KB)
DOCXWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP.docx (64,47KB)

Wróć na początek strony