Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 293/204 km. 1 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Popielów przy ulicy Lubieńskiej, działkę o numerze ewidencyjnym 293/204 km. 1 obręb Popielów, o powierzchni 0,1513 ha, zapisaną w księdze wieczystej Nr OP1B/00053867/3.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/888/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 293/204 km. 1 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (66,21KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/888/2023 - Wykaz nieruchomości (85,49KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/888/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 293/204 km. 1 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (722,92KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/888/2023 - Wykaz nieruchomości (725,56KB)

Wróć na początek strony