2011.04.14 - EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach odbywa się egzamin gimnazjalny.

Egzamin przebiega w trzech częściach:

•    12 kwietnia – część humanistyczna

•    13 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza

•    14 kwietnia – część z języka obcego nowożytnego

W egzaminie udział bierze 75 uczniów klas III.

Czas trwania egzaminu w części humanistycznej i części matematyczno – przyrodniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynosi 120 min., a w części z języka obcego nowożytnego 90 min. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i formy egzaminu z powodu dysfunkcji mają wydłużony czas o 30 min. w każdej części.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy dyrektor szkoły.

Wróć na początek strony