Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Budownictwo i gospodarka komunalna

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.

Czas realizacji

7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego zawierający informację o numerach ewidencyjnych działek, dla których ma być wydane zaświadczenie. We wniosku należy określić cel w jakim zaświadczenie ma zostać wydane.

Opłaty

17 zł

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego

Druki do pobrania

DOCXWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP doc.docx (64,88KB)
PDFWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP pdf.pdf (244,57KB)
 

Wróć na początek strony