Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zgodę organizatora imprezy;
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, o której mowa w Art 11' ustawy z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłaty

1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń :

43,75 zł na sprzedaż napojów zwierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
43,75 zł na sprzedaż napojów zawierajacych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Wróć na początek strony