Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane podmiotu w ewidencji działalności gospodarczej

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Podmiotów figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Popielów do 29.12.2011r. Począwszy od 29.12.2011r dane dotyczące podmiotów gospodarczych udostępnia Minister ds. Gospodarki przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej).

Czas realizacji

7 dni - zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane podmiotu w ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty

17 zł

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane podmiotu w ewidencji działalności gospodarcze.pdf (120,67KB)
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane podmiotu w ewidencji działalności gospodarcze.docx (21,63KB)
 

Wróć na początek strony