Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Zgłoszenie składa pracodawca, który zawarł z pracownikiem młodocianym zamieszkałym na terenie Gminy Popielów umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Czas realizacji

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozdział 1 § 3a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. z 2014r. poz. 232 z późn. zm.)

Wróć na początek strony