2010.11.26 - Ogłoszenie

WÓJT  GMINY POPIELÓW


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011w zakresie

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań : 
     

1)         Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród  mieszkańców gminy Popielów
2)         Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży  szkolnej.

Szczegółowy opis ogłoszenia : DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152 - 497 -2010 z dnia 26 listopada 2010r.doc (46,50KB)

Pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań :

1)          Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2)          Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

Szczegółowy opis ogłoszenia : DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152 - 497 - 2010 z dnia 26 listopada 2010.doc (56,00KB)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U z 2005r, Nr 264, poz. 2207) DOCwzór oferty (92,00KB)

Wróć na początek strony