Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Oświadczenie składają przedsiębiorcy prowadzący w roku poprzednim sprzedaż napojów alkoholowych.

Czas realizacji

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Kwota brutto tj. należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Należy podać dokładne kwoty bez żadnych zaokrągleń.

Opłaty

Ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art.11 ust. 4, Art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Druki do pobrania

DOCOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.doc (39,00KB)
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.pdf (192,58KB)
 

Wróć na początek strony